Securitate şi Sănătate în Muncă.

6

Pachetul  de servicii efectuate de angajaţi cu experienţă,  precum și solide cunostințe legislative în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă cuprinde:  consultanță pentru gestionarea  problemelor referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă,  cercetarea accidentelor de muncă, risc profesional şi management ocupațional cu responsabiltate socială şi impact general. Activitatea presupune elaborarea …

Continue reading

Servicii private de pompieri

5

Activitatea de intervenţie în cadrul operatorilor economici se asigură prin Serviciul Privat pentru Situatii de Urgență al SC Constant Art Profesional Firefighter Team SRL specializat în gestionarea evenimentelor, disponibil 24 din 24 ore. Serviciul dispune de tehnică de luptă (autospeciale, utilaje, echipamente), pompieri şi personal auxiliar calificat, cu experiență în …

Continue reading

Managementul Situaţiilor de Urgenţă

4

Consultanţă în elaborarea actelor de autoritate emise de administratorul operatorului economic/conducătorul instituţiei, a documentelor şi evidenţelor specifice, precum şi în organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă, conform Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin OMAI Nr.163/29.III.2007 şi Dispoziţiilor generale specifice diferitelor destinaţii şi spaţii aprobate …

Continue reading

Detecţie incendii

3

Proiectarea instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu. Asigurarea verificărilor periodice prevăzute de legislaţia în vigoare cât şi mentenanţa sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu – verificarea instalaţiilor, întocmirea procedurilor pentru executarea verificărilor – verificări zilnice, săptămânale, lunare, trimestriale, anuale  (întocmite …

Continue reading

Instalaţii stingere incendii

2

Proiectarea instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor – hidranţi interiori şi exteriori,  instalaţie de stingere cu sprinklere, drencere, etc. Asigurarea verificărilor periodice prevăzute de legislaţia în vigoare cât şi mentenanţa sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor – hidranţi interiori şi exteriori, instalaţie de stingere cu sprinklere, …

Continue reading

Securitate incendiu

1_bis

Expertizarea tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor pentru cerinţa esenţială “SECURITATE LA INCENDIU”, conf. Legii 10/1995, lege privind calitatea în construcţii, modificată prin Legea 123/2007 şi H.G.R. nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi …

Continue reading

Noutati oct.2010-ian.2011

Noi reglementari legislative privind apararea impotriva incendiilor: IANUARIE 2011 Incepand cu data de 13 ianuarie 2011 au intrat in vigoare noile dispozitii generale privind apararea impotriva incendiilor la spatiile si constructiile pentru birouri, prin OMAI nr. 262/02.12.2010, publicat in M.O. al Romaniei, Partea I, nr. 831/13.12.2010. Prezentul ordin reglementeaza: –          …

Continue reading

Spatii pentru comert …..

Noutati legislative in atentia proprietarilor si administratorilor de spatii pentru comert Va informam ca incepand cu 2 octombrie 2010 va intra in vigoare Ordinul MAI nr. 187/19.08.2010 pentru aprobarea “Dispozitiilor generale privind apararea impotriva incendiilor la spatii pentru comert”. Spatiile pentru comert sunt reprezentate, de regula, de proprietar care insa …

Continue reading

Exercitii de evacuare

Evenimentele din ultima perioada legate de izbucnirea incendiilor la diverse cladiri, dovedesc inca odata necesitatea antrenarii angajatilor prin exercitii de evacuare desfasurate la nivelul societatilor unde isi desfasoara activitatea. Prin organizarea acestor exercitii se urmareste verificarea modului in care sunt puse in aplicare planurile de actiune, cooperare si interventie pentru …

Continue reading