Managementul Situaţiilor de Urgenţă

Consultanţă în elaborarea actelor de autoritate emise de administratorul operatorului economic/conducătorul instituţiei, a documentelor şi evidenţelor specifice, precum şi în organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor la locul de muncă, conform Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin OMAI Nr.163/29.III.2007 şi Dispoziţiilor generale specifice diferitelor destinaţii şi spaţii aprobate prin OMAI 262/2010, OMAI 187/2010, OMAI 211/2010, OAP 118/2010.

Consultanţă privind organizarea activităţii de protecţie civilă, în conformitate cu Legea privind protecţia civilă nr.481/08.11.2004.

Întocmirea ,,Planurilor de protecţie împotriva incendiilor” (planul de intervenţie în caz de incendiu, planul de evacuare a persoanelor) – cerinţă impusă de prevederile Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin OMAI Nr.163/29.III.2007.

Consultanţă în elaborarea fişei obiectivuluicerinţă impusă de prevederile Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin OMAI Nr.163/29.III.2007.

Realizarea documentaţiilor de evaluare şi identificare a riscurilor de incendiu, conform Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscului de incendiu aprobată prin OMAI 210/2007, completat şi modificat prin OMAI 663/2007 – cerinţă impusă de prevederile Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin OMAI Nr.163/29.III.2007.

Realizarea controalelor tehnice de specialitate privind asigurarea măsurilor de securitate la incendiucerinţă impusă de prevederile Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin OMAI Nr.163/29.III.2007

Asistenţă şi consultanţă în efectuarea instructajelor pentru situaţii de urgenţă, conform ,,Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă”, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 712 din 23 iunie 2005, modificate şi completate prin Ordinul M.A.I. nr. 786 din 02.09.2005:

Întocmirea fişelor de instruire, conform reglementărilor specifice – ,,Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă”, aprobate prin Ordinul M.A.I. nr. 712 din 23 iunie 2005, modificate şi completate prin Ordinul M.A.I. nr. 786 din 02.09.2005.

Realizarea exerciţiilor de evacuare a utilizatorilor construcţiei şi întocmirea registrelor de evidenţă a acestor exerciţii, cerinţă impusă de prevederile Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin OMAI Nr.163/29.III.2007 şi Dispoziţiilor generale specifice diferitelor destinaţii şi spaţii aprobate prin OMAI 262/2010, OMAI 187/2010, OMAI 211/2010, OAP 118/2010.

Comentariile nu sunt permise.