Noutati oct.2010-ian.2011

Noi reglementari legislative privind apararea impotriva incendiilor:

IANUARIE 2011

Incepand cu data de 13 ianuarie 2011 au intrat in vigoare noile dispozitii generale privind apararea impotriva incendiilor la spatiile si constructiile pentru birouri, prin OMAI nr. 262/02.12.2010, publicat in M.O. al Romaniei, Partea I, nr. 831/13.12.2010.

Prezentul ordin reglementeaza:

–          Organizarea si desfasurarea activitatii de aparare impotriva incendiilor in spatiile si constructiile pentru birouri

–          Regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor:

 • Reguli generale
 • Reguli pentru spatii de depozitare
 • Reguli pentru spatii tehnice aferente constructiei
 • Reguli pentru spatii destinate hranei si servirii mesei
 • Reguli pentru sali de conferinte/sedinte sau similare
 • Reguli pentru parcajele subterane, spatiile de garare si parcarile pentru autoturisme
 • Reguli pentru arhive, biblioteci si fisiere
 • Reguli pentru sali aglomerate sau cu aglomerari de persoane
 • Reguli pentru cladiri inalte si foarte inalte pentru birouri

–          Evacuarea in caz de incendiu

 • Prevederi generale privind evacuarea in caz de incendiu
 • Planificarea si executarea exercitiilor de alarmare/evacuare in caz de incendiu
 • Echiparea si dotarea cu mijloace de protectie impotriva incendiilor

OMAI nr. 262/2010 reuneste intr-un mod unitar si structurat regulile generale si pe cele specifice utilizarii spatiilor si constructiilor de birouri si vine astfel cu norme si reguli de exploatare care sa previna riscul de producere a incendiilor in spatii in care, de regula, isi desfasoara activitatea un numar important de oameni.

_________________________________________________________________________

OCTOMBRIE 2010

In data de 28 octombrie 2010 a intrat in vigoare Ordinul nr. 211 din 23 septembrie 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii, publicat in  MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 28 septembrie 2010.

 Dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii stabilesc cerinţele minime necesare pentru prevenirea şi reducerea riscurilor de producere a incendiilor, asigurarea condiţiilor necesare pentru limitarea propagării şi dezvoltării acestora prin măsuri tehnice şi organizatorice, asigurarea siguranţei utilizatorilor şi forţelor care acţionează la intervenţie, securităţii spaţiilor şi construcţiilor noi şi a celor existente, destinate activităţilor permanente de întreţinere şi reparaţii ale aparaturii, echipamentelor, maşinilor, utilajelor, instalaţiilor şi altora similare, protecţiei conţinutului acestora în caz de incendiu, precum şi a mediului împotriva efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă determinate de incendii în acest tip de obiective.

 Prevederile prezentelor dispoziţii generale se aplică pe întreaga perioadă de exploatare a atelierelor şi spaţiilor de întreţinere şi reparaţii, indiferent de titularul dreptului de proprietate.

 Modul de aplicare al prezentelor dispoziţii generale se urmăreşte pe timpul:

    a) activităţilor de control şi verificare în scopul prevenirii incendiilor la construcţii, procese, echipamente, sisteme care au rol în asigurarea cerinţelor de siguranţă a utilizatorilor şi de securitate a construcţiilor, în caz de incendiu;

    b) verificării planurilor construcţiilor existente, a documentaţiilor tehnice pentru sistemele de siguranţă a utilizatorilor şi de securitate a construcţiilor în caz de incendiu, a căilor de acces şi evacuare a utilizatorilor şi forţelor de intervenţie la incendiu, a surselor/rezervei de apă pentru incendii, a instalaţiilor de ventilare şi climatizare şi a celorlalte sisteme/instalaţii/dispozitive de apărare împotriva incendiilor;

    c) instruirii în domeniul apărării împotriva incendiilor a serviciilor private şi voluntare pentru situaţii de urgenţă şi a utilizatorilor;

    d) depozitării, utilizării şi manipulării materialelor combustibile.

 În incinta atelierelor şi spaţiilor de întreţinere şi reparaţii, precum şi în afara acestora trebuie să fie asigurate marcarea şi semnalizarea, conform reglementărilor în vigoare, a:

    a) căilor de acces, de evacuare şi intervenţie;

    b) locurilor pentru fumat/de interzicere a fumatului;

    c) locurilor de adunare a utilizatorilor în caz de incendiu;

    d) locurilor de evacuare;

    e) locurilor de depozitare a bunurilor în caz de incendiu;

    f) locurilor de parcare;

    g) mijloacelor iniţiale de intervenţie.

 Pentru completa dumneavoastra documentare, studiati in intregime Ordinul nr. 211 din 23 septembrie 2010 pentru aprobarea “Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii”.

Constant Art

Consultanta pentru situatii de urgenta.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *