Securitate şi Sănătate în Muncă.

Pachetul  de servicii efectuate de angajaţi cu experienţă,  precum și solide cunostințe legislative în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă cuprinde:  consultanță pentru gestionarea  problemelor referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă,  cercetarea accidentelor de muncă, risc profesional şi management ocupațional cu responsabiltate socială şi impact general.

Activitatea presupune elaborarea documentaţiei specifice şi asistenţă în domeniu, precum:

  • tematica pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicității adecvate pentru fiecare loc de muncă
  • planul anual de măsuri și control în vederea eliminării factorilor de risc sau a corectării lor până la limitele admise prin lege pentru activitățile desfășurate
  • stabilirea zonele care necesită semnalizare de securitate și sănătate în muncă
  • evidența posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic
  • instrucțiuni și proceduri interne pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă
  • decizii specifice (comitet de protecția muncii, persoană desemnată cu securitatea și sănătatea în muncă, etc.)
  • participarea la cercetarea evenimentelor conform competențelor legale
  • urmărirea realizării măsurilor stabilite prin programele proprii de masuri și prin controalele efectuate de către organele de stat abilitate

Comentariile nu sunt permise.