Instalaţii stingere incendii

Proiectarea instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor – hidranţi interiori şi exteriori,  instalaţie de stingere cu sprinklere, drencere, etc.

Asigurarea verificărilor periodice prevăzute de legislaţia în vigoare cât şi mentenanţa sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor – hidranţi interiori şi exteriori, instalaţie de stingere cu sprinklere, instalaţie de stingere cu drencere, etc. (verificarea instalaţiilor, întocmirea procedurilor pentru executarea verificărilor), verificări zilnice, săptămânale, lunare, trimestriale, anuale (întocmite conform procedurilor de verificare stabilite în conformitate cu prevederile tehnice în vigoare) – cerinţă impusă de prevederile Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin OMAI Nr.163/28 februarie 2007, precum şi ale Normativului privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a II-a – instalaţii de stingere, indicativ P 118/2-2013.

Lucrări de execuţie, modificare, extindere şi reparaţii la sistemele şi instalaţiile de limitare şi stingere a incendiilor. Pentru această activitate serviciul a fost dotat cu autoutilitare / ateliere mobile, complet echipate (necesare intervenţiei pe orice tip de instalaţie), conform cerinţelor impuse de această activitate şi în concordanţă cu prevederile OMAI 87/2010.

Întocmirea registrelor instalaţiilor de limitare şi stingere  a incendiilor cerinţă impusă de prevederile art. 142 (1) din Normele Generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin OMAI nr. 163 din 28 februarie 2007;

Comentariile nu sunt permise.