Spatii pentru comert …..

Noutati legislative in atentia proprietarilor si administratorilor de spatii pentru comert

Va informam ca incepand cu 2 octombrie 2010 va intra in vigoare Ordinul MAI nr. 187/19.08.2010 pentru aprobarea “Dispozitiilor generale privind apararea impotriva incendiilor la spatii pentru comert”.

Spatiile pentru comert sunt reprezentate, de regula, de proprietar care insa poate delega aceasta responsabilitate persoanei care administreaza spatiul pentru comert.

Prezentam mai jos responsabilitatile proprietarilor spatiilor pentru comert, asa cum sunt ele definite in Ord. MAI nr. 187/2010

Art. 9. In domeniul apararii impotriva incendiilor, proprietarul are urmatoarele obligatii principale:

a)     Solicita avizele si autorizatiile de securitate la incendiu necesare pentru desfasurarea activitatii, conform legii;

b)     Asigura incadrarea personalului cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, dupa caz;

c)      Permite desfasurarea controalelor de aparare impotriva incendiilor organizate de catre inspectoratele pentru situatii de urgenta judetene/ al municipiului Bucuresti si de catre personalul desemnat din cadrul serviciului privat pentru situatii de urgenta

d)     Stabileste masuri pentru remedierea deficientelor constatate

e)     Asigura instruirea utilizatorilor privind regulile de aparare impotriva incendiilor, prin personalul cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor

f)       Asigura echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor prevazute in documentatiile tehnice, dupa caz, sau prevazute de prezentele dispozitii generale

g)     Asigura, potrivit prezentelor dispozitii generale, intocmirea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor proprii unitatii si le aproba

h)    Stabileste atributiile privind apararea impotriva incendiilor, ce revin intregului personal

i)       Evalueaza nivelul de aparare impotriva incendiilor si stabileste masurile de optimizare a capacitatii de aparare importiva incendiilor

j)       Indeplineste obligatiile privind asigurarea evacuarii persoanelor si bunurilor, prevazute la art. 94

k)     Reglementeaza, dupa caz, raporturile privind apararea impotriva incendiilor in relatiile generate de contracte/conventii.

Art. 94. Proprietarul spatiilor pentru comert are urmatoarele obligatii privind evacuarea in caz

de incendiu:

a)     Stabileste modalitatile si procedurile de evacuare a persoanelor si bunurilor, adaptate la categoria spatiului comercial

b)     Stabileste atributii privind evacuarea persoanelor care nu se pot evacua singure

c)      Asigura instruirea personalului propriu privind atributiile ce ii revin din organizarea evacuarii in caz de incendiu

d)     Asigura mijloacele necesare evacuarii in caz de incendiu

e)     Stabileste prioritatile in desfasurarea operatiunilor de evacuare in functie de personalul propriu avut la dispozitie

f)       Stabileste ordinea de salvare a bunurilor si materialelor.

Parcurgand in intregime Ord. MAI nr. 187/2010, veti cunoaste cum trebuie sa organizati activitatea de aparare impotriva incendiilor, care sunt regulile si masurile pe care trebuie sa le respectati si sa le aplicati, ce responsabilitati aveti in caz de evacuare in caz de incendiu si cum trebuie sa va pregatiti personalul pentru un astfel de eveniment, care este echiparea si dotarea cu mijloace de protectie impotriva incendiilor pe care trebuie sa le asigurati.

Constant Art

Consultanta pentru situatii de urgenta.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *