Detecţie incendii

Proiectarea instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu.

Asigurarea verificărilor periodice prevăzute de legislaţia în vigoare cât şi mentenanţa sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu – verificarea instalaţiilor, întocmirea procedurilor pentru executarea verificărilor – verificări zilnice, săptămânale, lunare, trimestriale, anuale  (întocmite conform procedurilor de verificare stabilite în conformitate cu prevederile tehnice în vigoare) – cerinţă impusă de prevederile Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor aprobate prin OMAI Nr.163/28 februarie 2007.

Lucrări de execuţie, modificare, extindere şi reparaţii la sistemele şi instalaţiile de semnalizare, alarmare şi alertare. Pentru această activitate serviciul a fost dotat cu autoutilitare / ateliere mobile, complet echipate (necesare intervenţiei pe orice tip de instalaţie), conform cerinţelor impuse de această activitate şi în concordanţă cu prevederile OMAI 87/2010;

Întocmirea registrelor instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare  cerinţă impusă de prevederile art. 142 (1) din Normele Generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin OMAI nr. 163 din 28 februarie 2007;

Comentariile nu sunt permise.