Securitate incendiu

Expertizarea tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor pentru cerinţa esenţială “SECURITATE LA INCENDIU”, conf. Legii 10/1995, lege privind calitatea în...

Instalaţii stingere incendii

Proiectarea instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor – hidranţi interiori şi exteriori,  instalaţie de stingere cu sprinklere, drencere, etc. Asigurarea verificărilor periodice prevăzute de...

Detecţie incendii

Proiectarea instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu. Asigurarea verificărilor periodice prevăzute de legislaţia în vigoare cât şi mentenanţa sistemelor şi instalaţiilor...

Managementul Situaţiilor de Urgenţă

Consultanţă în elaborarea actelor de autoritate emise de administratorul operatorului economic/conducătorul instituţiei, a documentelor şi evidenţelor specifice, precum şi în organizarea activităţii de apărare împotriva...

Servicii private de pompieri

Activitatea de intervenţie în cadrul operatorilor economici se asigură prin Serviciul Privat pentru Situatii de Urgență al SC Constant Art Profesional Firefighter Team SRL specializat...

Securitate şi Sănătate în Muncă.

Pachetul  de servicii efectuate de angajaţi cu experienţă,  precum și solide cunostințe legislative în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă cuprinde:  consultanță pentru gestionarea  problemelor...
      S.C. Constant Art S.R.L. este o societate care oferă soluţii profesionale, optime şi eficiente la probleme legate de Securitate la Incendiu şi managementul Situaţiilor de Urgenţă.
      Plecând de la deviza “Profesionalism” , S.C. CONSTANT ART S.R.L., se dorește a fi un promotor în activitatea de consultanță specifică domeniului de apărare împotriva incendiilor prin cultivarea insistentă a unui mediu de afaceri corect, coerent și funcționabil. Investim mult pentru a fi pe masura așteptărilor.
     În centrul acțiunilor și motivațiilor noastre se află CLIENTUL şi, de aceea, ne adresăm tuturor categoriilor de clienți și venim în întâmpinarea nevoilor pe care aceștia le au prin oferirea următoarelor servicii:

Securitate incendiu

Securitate incendiu
Expertize tehnice şi verificări proiecte. Scenarii securitate la incendiu. Proiectare instalaţii de detecţie şi stingere incendii

Instalaţii stingere incendii

Instalaţii stingere incendii
Instalare şi întreţinere sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere.

Detecţie incendii

Detecţie incendii
instalare şi întreţinere a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu

Managementul Situaţiilor de Urgenţă

Managementul Situaţiilor de Urgenţă
Organizarea activităţilor de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă, instruire salariaţi, documentaţie organizare.

Servicii private de pompieri

Servicii private de pompieri
Servicii de pompieri disponibile 24/24.

Securitate şi Sănătate în Muncă.

Securitate şi Sănătate în Muncă.
Organizarea activităţii de Securitate şi Sănătate în Muncă
Propulsat de Tempera & WordPress.